Processen

Til ethvert projekt anvendes nedennævnte proces for at sikre at intet er overladt til tilfældigheden.
  • Briefing – gennem dialog og møder med vores kunder skaber vi fundamentet for et godt samarbejde og sikrer samtidig optimale resultater.
  • Analyse og dataindsamling – vi indsamler, bearbejder og analyserer de data, der ligger til grund for selve udformningen af arbejdet.
  • Idé- og konceptudvikling – grundlæggende har vi den holdning, at det koncept vi udarbejder skal understøtte og skabe sammenhæng mellem vore kunders markedsføring og idégrundlag. Den ”røde tråd” er vigtig for et Brand.
  • Lay-out – grundplan og 3D-tegninger. Koncept- og materialebeskrivelse.
  • Økonomi – udarbejdelse af budget.
  • Præsentation – vi udarbejder altid et omfattende oplæg, der præsenterer idéer og konceptet i helhed og detaljer.
  • Produktion – gennem egen produktion og tæt samarbejde med en kreds af dygtige underleverandører og internationale partnere leverer vi kvalitetsløsninger.
  • Gennemførsel – montørerne sørger for at opgaven mon- og demonteres til aftalte tid.
  • Opbevaring – vi kan indgå aftale omkring opbevaring af messematerialerne på vores lagerhotel til standen skal anvendes igen.
  • Opfølgning og evaluering – vi efterevaluerer projektet i fællesskab med kunden.